Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Uwaga!!! Kruchy lód jest niebezpieczny!!!

Zbliża się coraz bardziej niebezpieczny okres dla miłośników połowu ryb spod lodu. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza, spada również wytrzymałość lodu.

W przypadku załamania się lodu prowadzenie akcji ratowniczej jest bardzo trudne, a czas działa na niekorzyść osoby poszkodowanej. Zbyt późne powiadomienie jednostki ratowniczej, zbyt  długi czas dojazdu (brak dróg dojazdowych) i trudne warunki terenowe uniemożliwiają przeprowadzenie skutecznej i szybkiej akcji ratowniczej. Dlatego też osoby, które ulegają takim zdarzeniom często ponoszą śmierć w wyniku utonięcia lub wychłodzenia organizmu.

W warunkach temperatur zewnętrznych wzrastających powyżej 0 st. C najbezpieczniej byłoby w ogóle nie wychodzić na lód. Jednakże mamy świadomość, że niektórych (tych co wiedzą lepiej) nie przekonają żadne ostrzeżenia.

Dla wszystkich, którzy "muszą" jeszcze wyjść na lód podajemy garść informacji, które mogą się okazać przydatne podczas planowania oraz w trakcie naszej "wyprawy":

- wychodząc z domu poinformujmy kogoś o celu i miejscu naszej wyprawy, starajmy się utrzymywać regularny kontakt telefoniczny,

- nie wychodźmy na lód sami, asekurujmy się towarzystwem kolegi,

- zaopatrzmy się w odpowiedni kombinezon wypornościowy, a najlepiej także w kamizelkę asekuracyjną,

- zabierzmy ze sobą szpikulce lodowe (do kupienia w każdym sklepie wędkarskim) - gwizdek ułatwi nam wezwanie pomocy, a same szpikulce mogą stanowić jedyną szansę na wydostania się na twardy lód,

- weźmy ze sobą ok. 3-4 m linki - może się przydać do ratowania nas lub udzielenia pomocy koledze,

- zaopatrzmy się w pokrowiec zabezpieczający przed wodą nasz telefon komórkowy - zamoczony raczej nam się nie przyda,

- w grupie poruszajmy się po lodzie w kilkumetrowych odstępach - w przypadku jego załamania jest szansa, że na powierzchni zostanie ktoś, kto będzie mógł udzielić nam pomocy,

- nie chodźmy po lodzie z rękami w kieszeniach - w przypadku wpadnięcia do wody, wydostanie się będzie utrudnione,

- jeśli poruszając się po lodzie usłyszymy jego trzeszczenie, nie stójmy i nie nasłuchujmy, ale natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu, poruszając się drogą, którą przyszliśmy,

- w przypadku pęknięcia tafli lodowej starajmy się zachować spokój, przyjmijmy pozycję leżącą, zwiększającą powierzchnię nacisku na lód.

Musimy mieć świadomość, że wychodząc na lód na zamarzniętych naturalnych akwenach wodnych podejmujemy zawsze to ryzyko, że możemy już nie wrócić.

Pamiętajmy, że szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, gdzie występuje roślinność (trzciny, krzaki), ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy, bardziej kruchy i mniej stabilny. Należy również unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę, a także miejsc, w których występuje tzw. lód napowietrzony. 

POD ŻADNYM POZOREM NIE WJEŻDŻAJMY NA LÓD SAMOCHODEM!!!!

Zanim zdecydujesz się wejść na lód obejrzyj film:

http://www.youtube.com/watch?v=PDEJ6LNL4PU