Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Piszu jest komórką organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. 

Limit etatowy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Piszu wynosi 38 osób, strażaków pracujących w systemie:

- codziennym - dowódca jednostki, zastępca dowódcy jednostki

- zmianowym - obowiązującym pozostałych strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej.

Zmianowy rozkład czasu służby polega na pozostawaniu przez strażaków w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej na zmiany liczące 24 godziny, po których przysługuje 48 godzin wolnych od służby.

Strażacy w systemie zmianowym pracują na 3 zmianach służbowych.

Do podstawowych zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

  • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.
  • Wykonywanie pomocniczych, specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.
  • Prowadzenie doskonalenia zawodowego.
  • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
  • Współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi służbami ratowniczymi.
  • Utrzymanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych.
  • Organizowanie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa.