Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Komenda

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
bryg. mgr inż. Paweł Pieńkosz
tel: (87) 425 41 04
komendant.pisz@kwpsp.olsztyn.pl
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
st. kpt. mgr Andrzej Paprota
tel: (87) 425 41 02
zastepca.pisz@kwpsp.olsztyn.pl

Wydział operacyjny

Naczelnik wydziału
st. kpt. mgr inż. Grzegorz Kuliś
tel: (87) 425 41 05
operacja.pisz@kwpsp.olsztyn.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

Starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
st. kpt. mgr Józef Baranowski
tel: (87) 425 41 34
prewencja.pisz@kwpsp.olsztyn.pl

Sekcja ds. kadrowo-organizacyjnych

Starszy Inspektor Sztabowy ds. kadrowo-organizacyjnych
asp. mgr Mariusz Woźniak
tel: (87) 425 41 31
kadry.pisz@kwpsp.olsztyn.pl
Inspektor ds. kadrowo-organizacyjnych
lic. Anna Szmit
tel: (87) 425 41 04
kppisz@kwpsp.olsztyn.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Główny Księgowy
sekc. mgr Karolina Obrycka
tel: (87) 425 41 30
finanse.pisz@kwpsp.olsztyn.pl

Sekcja ds. techniczno-kwatermistrzowskich

Kierownik sekcji ds. techniczno-kwatermistrzowskich
mgr Marek Jastrzębski
tel: (87) 425 41 36
technik@straz.pisz.pl
Inspektor ds. kwatermistrzowskich
Agnieszka Romańska
tel: (87) 425 41 35
kwatermistrz@straz.pisz.pl