Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Komenda

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
mł. bryg. mgr inż. Paweł Pieńkosz
tel: (87) 425 41 04
komendant@straz.pisz.pl
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
st. kpt. mgr Andrzej Paprota
tel: (87) 425 41 02
zastepca@straz.pisz.pl

Wydział operacyjny

Starszy Specjalista ds. operacyjnych
kpt. mgr inż. Grzegorz Kuliś
tel: (87) 425 41 05
operacja@straz.pisz.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

Starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
kpt. mgr Józef Baranowski
tel: (87) 425 41 34
prewencja@straz.pisz.pl

Sekcja ds. kadrowo-organizacyjnych

Starszy Technik ds. kadrowo-organizacyjnych
mł. ogn. Mariusz Woźniak
tel: (87) 425 41 31
kadry@straz.pisz.pl
Inspektor ds. organizacyjnych
Anna Szmit
tel: (87) 425 41 04
sekretariat@straz.pisz
Inspektor ds. kadrowo-organizacyjnych
mgr inż. Marta Bojarska-Kowalczyk
tel: (87) 425 41 04
komenda@straz.pisz.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Główny Księgowy
str. Karolina Romanowska
tel: (87) 4254130
finanse@straz.pisz.pl

Sekcja ds. techniczno-kwatermistrzowskich

Kierownik sekcji ds. techniczno-kwatermistrzowskich
mgr Marek Jastrzębski
tel: (87) 425 41 36
technik@straz.pisz.pl
Inspektor ds. kwatermistrzowskich
Agnieszka Romańska
tel: (87) 425 41 35
kwatermistrz@straz.pisz.pl