Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Nabór do służby

NABÓR 2017 SYSTEM ZMIANOWY. Wyniki końcowe naboru do służby przygotowawczej.

Komisja kwalifikacyjna informuje, że w dniu 31.10.2017 roku odbyły się IV i V etap postępowania kwalifikacyjnego - pisemny test wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjne.

Wyniki końcowe naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, uwzględniające wyniki IV i V etapu postępowania kwalifikacyjnego, dostępne są w pliku "do pobrania".

czytaj dalej »

NABÓR 2017 SYSTEM ZMIANOWY. Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego.

W dniu 27 października 2017 roku odbył się III etap naboru kandydatów do służby w KP PSP w Piszu składający się ze sprawdzianu z lęku wysokości (akrofobia) oraz sprawdzianu z pływania.

czytaj dalej »

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego - próby sprawnościowe.

Komisja kwalifikacyjna informuje, że w dniu 25.10.2017 roku zakończyła się II część etapu II postępowania kwalifikacyjnego "Test sprawności fizycznej" - próby sprawnościowe. Do prób sprawnościowych zakwalifikowało się 15. kandydatów, jeden nie stawił się.

Wyniki z prób sprawnościowych dostępne są w pliku "do pobrania".

czytaj dalej »

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego - próba wydolnościowa

Komisja kwalifikacyjna informuje, że w dniu 23.10.2017 roku przeprowadzona została  pierwsza część II etapu postępowania kwalifikacyjnego "Test sprawności fizycznej" - próba wydolnościowa wg zmodyfikowanej metody harwardzkiej. Do próby wydolnościowej zakwalifikowanych było 29. kandydatów, 8. nie stawiło się. Wyniki dostępne są w pliku "do pobrania"

czytaj dalej »

NABÓR 2017 - SYSTEM ZMIANOWY. Wyniki I etapu naboru kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Piszu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu Informuje, że został zakończony I etap naboru kandydatów do służby  - "Ocena kompletności dokumentów oraz ocena w systemie punktowym posiadanego wykształcenia, wyszkolenia i posiadanych umiejętności".

Wyniki I etapu naboru zamieszczone zostały w załączniku "do pobrania".

Informujemy, że Próba wydolnościowa – wg zmodyfikowanej metody harwardzkiej - pierwsza część etapu II "Test sprawności fizycznej" odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 8.30

czytaj dalej »

Nabór do służby 2017. Ogłoszenie o naborze do służby!!!!!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie zmianowym

 

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 5 osób,

2. Stanowisko STAŻYSTA – podział bojowy (docelowe etaty: starszy ratownik, starszy ratownik - kierowca),

3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin,

4. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

5. Ostateczny termin składania dokumentów: do 05 października 2017 roku do godz. 15.00

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Piszu (z dopiskiem: „Nabór 2017 – system zmianowy, imię i nazwisko”) lub listownie  na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

ul. Olsztyńska 40A, 12-200 PISZ

czytaj dalej »

Ogólne wymagania dla kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j.: Dz. U. z 2016 poz. 603).

czytaj dalej »