Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Skargi i wnioski

Kierownictwo i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przyjmują skargi i wnioski od obywateli w godzinach urzędowania komendy:

pn. - pt. od godz. 7.30 do 15.30


Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, Zastępcę Komendanta lub inne, upoważnione imiennie osoby:


każdy poniedziałek miesiąca /w przypadku święta kolejny dzień roboczy/, w godzinach:

8.00-10.00 oraz 14.30-15.30


Podczas przebywania w Komendzie, Komendant Powiatowy i Zastępca, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdym czasie, niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć interesantów jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.

Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Piszu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek miesiąca /w przypadku święta kolejny dzień roboczy/,

w godzinach: 15.30-16.30