Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Udzielenie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej 

Osoby, które chcą uzyskać informację, będącą w rozumieniu ustawy informacją publiczną z zakresu działania KP PSP Pisz, proszone są o wypełnienie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:

Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Piszu

ul. Olsztyńska 40 a

12-200 Pisz

Do pobrania: