Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Nabór do służby 2018. Ogłoszenie o naborze do służby.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie zmianowym.

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 2 osoby,

2. Stanowisko STAŻYSTA – podział bojowy (docelowe etaty: starszy ratownik - kierowca),

3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin,

4. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

5. Ostateczny termin składania dokumentów: do 05 listopada 2018 r.

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Piszu (z dopiskiem: „Nabór 2018 – system zmianowy, imię i nazwisko”) lub listownie  na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

ul. Olsztyńska 40A, 12-200 PISZ

Do pobrania: