Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Pomoc dla strażaka z Komendy Wojewódzkiej w Warszawie

W połwie lutego mł. bryg. Michał Prokopowicz przeszedł poważną operacje neurochirurgiczną wycięcia guza mózgu, po której wystąpiły komplikacje w postaci wylewu i zapalenia płuc. Do chwili obecnej utrzymywany jest w stanie śpiączki farmakologicznej, a jego stan lekarze określają jako ciężki.

W pomoc dla naszego kolegi zaangażowała się Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom
i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin "Solidarni".

Numer rachunku, z przeznaczeniem na pomoc celową w leczeniu rehabilitacji:

06 1940 1076 3111 2893 0005 0000

Na przelewie konieczny jest dopisek "DLA MICHAŁA PROKOPOWICZA".

Wpłat należy dokonywać do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.