Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Uwaga!!! Nabór do służby!!!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie zmianowym

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 5 osób,

2. Stanowisko STAŻYSTA – podział bojowy (docelowe etaty: starszy ratownik, starszy ratownik - kierowca),

3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin,

4. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

5. Ostateczny termin składania dokumentów: 05 października 2017 roku do godz. 15.00

Więcej informacji oraz pełna treść ogłoszenia w zakładce Nabór do służby