Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Pisz — wypadek masowy przy ul. Kmicica.

Ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Piszu.

W dniu 27.11.2019 r., o godz. 11:00, Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Piszu odebrał zgłoszenie o wypadku samochodowym. Z informacji wynikało, iż na samochody stojące przed przejściem dla pieszych, najechał samochód ciężarowy, w wyniku czego jeden z nich wpadł w grupę przechodzących przez przejście uczniów. W pojazdach uczestniczących w zdarzeniu uwięzione zostały osoby, których stan wymagał natychmiastowego udzielenia pomocy. Uczniowie przechodzący przez pasy odnieśli obrażenia od lekkich otarć, po ciężkie złamania, włącznie z krwotokami zagrażającymi życiu. Osoba prowadząca samochód ciężarowy w wyniku zderzenia wypadła przez przednią szybę pojazdu. Na skutek zderzenia z jednego z samochodów wyciekły płyny eksploatacyjne, które uległy zapaleniu. Pożar samochodu rozprzestrzenił się na trawę w bezpośredniej okolicy miejsca zdarzenia, a następnie doszło do pożaru pobliskiego lasu (młodnik). Taki scenariusz nakreślony został do przeprowadzenia ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Piszu.

Zadaniem pierwszych przybyłych na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, była ocena sytuacji na miejscu zdarzenia i dokonanie wstępnej segregacji poszkodowanych. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały kolejne zastępy, Policja oraz ZRM. W trakcie działań powołano sztab, w skład którego powołano przedstawicieli Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego, samorządów powiatowego i gminnego oraz oczywiście Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. W celu zabezpieczenia osób poszkodowanych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych na  miejscu zdarzenia rozstawiony został pozostający w dyspozycji JRG w Piszu namiot pneumatyczny z ogrzewaniem. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego dokonał powtórnej segregacji (tzw. retriage) stwierdzając zgon dwóch osób, cztery kwalifikując do grupy tzw. „czerwonej” potrzebującej najpilniejszej pomocy medycznej, osiem osób do grupy „żółtej” – oczekującej na pomoc w następnej kolejności i sześć osób do grupy „zielonej” – najmniej poszkodowanych. Równolegle prowadzone były działania gaśnicze mające na celu ugaszenie rozprzestrzeniającego się pożaru młodnika.

Głównym celem przeprowadzonych w dniu 27.11.2019 roku ćwiczeń było doskonalenie taktyki działań gaśniczych oraz technik ratownictwa medycznego i technicznego. Szczególny nacisk został położony na koordynację działań w trakcie zdarzeń masowych, organizację pracy w sztabie oraz na organizację łączności na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z JRG w Piszu oraz jednostek OSP z Jeży, Lisek, Odoj, Ogródka, Orzysza, Pogobia Średniego, Skarżyna, Wejsun i Wiartla, łącznie 16 pojazdów i 75 ratowników oraz służby współdziałające.

Na miejscu zdarzenia pojawili się przedstawiciele władz samorządowych:

 • Starosta Piski Andrzej Nowicki
 • Wicestarosta Piski Marek Wysocki
 • Etatowy Członek Zarządu Powiatu Piskiego Waldemar Brenda
 • Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację oraz sprawne przeprowadzenie ćwiczeń. Były to w szczególności:

 • Liceum Ogólnokształcące w Piszu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
 • Komenda Powiatowa Policji w Piszu
 • Stowarzyszenie PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
 • Warsztat Samochodowy „MOBLIEK” Michał Mielnicki
 • Firma Usługowo Transportowo Handlowa „FUT I H” Bogusław Herman
 • Pomoc Drogowa FHU AMMAR Michalscy

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: mł. asp. Mariusz Woźniak, st. str. Karolina Obrycka KP PSP Pisz.