Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Pisz — szkolenie dowódców OSP.

26 października 2019 r. odbył się egzamin kończący szkolenie dowódców OSP.

Do egzaminu przystąpiło 15 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu piskiego. Program zajęć obejmował 36 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w dniach 12-13, 19-20 oraz 26 października 2019 r. W skład komisji weszli: st. kpt. Andrzej Paprota – przewodniczący oraz mł. kpt. Jerzy Zach i asp. Andrzej Śląski – członkowie. Zdobyta wiedza pozwoliła wszystkim ukończyć egzamin z wynikiem pozytywnym. Egzaminowanym gratulujemy!

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: sekc. Marcin Gęsicki KP PSP Pisz.