Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Nabór do służby 2019. Ogłoszenie o naborze do służby.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie zmianowym.

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1 osoba,

2. Stanowisko STAŻYSTA – podział bojowy (docelowy etat: Starszy ratownik - kierowca),

3. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin,

4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, Pisz ul. Olsztyńska 40A.

5. Ostateczny termin składania dokumentów: do 04 listopada 2019 r.

Dokumenty kandydaci składają osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Piszu lub listownie (liczy się data stempla pocztowego) w zaklejonej kopercie (z dopiskiem: „Nabór do służby 2019 r.”) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

ul. Olsztyńska 40A, 12-200 PISZ

Więcej informacji w załączniku bądź na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy.

Do pobrania: