Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Nowość! Platforma edukacyjna "Firefighter Plus".

Jesteś strażakiem PSP lub OSP?

Jesteś nauczycielem lub uczniem klasy mundurowej?

Jesteś członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej?

Chcesz zrobić coś więcej dla swojej społeczności?

Sprawdź!

Informujemy, że udostępniono platformę edukacyjną https://www.pl.firefightersplus.eu. Platforma ta powstała w rezultacie projektu „Straż pożarna jako podmiot modelowy integracji społecznej” przeprowadzonego przez KW PSP w Poznaniu.

Jest to kurs e-learningowy, który zawiera gotowe rozwiązania oraz treści, które mogą stanowić inspirację do nowych projektów i przedsięwzięć. Platforma jest nowoczesnym narzędziem, które zostało przygotowane przez pięć komend z pięciu krajów europejskich przy współpracy z ratownikami i stowarzyszeniami, pełni ona funkcję dodatkowego narzędzia dla osób, które prowadzą zajęcia oraz szkolenia w zakresie podnoszenia w ww. obszarze świadomości społecznej.