Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Uroczysta zmiana służby.

Pożegnanie ogn. Krzysztofa Adamca.

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne ogniomistrza Krzysztofa Adamca, w dniu 28 sierpnia 2019 r., na placu przed budynkiem komendy miała miejsca uroczysta zmiana służby. Udział w niej wziął Zastępca Komendanta PSP w Piszu st. kpt. Andrzej Paprota, Zastępca Dowódcy JRG mł. kpt. Jerzy Zach, strażacy zmian służbowych oraz pozostali funkcjonariusze i pracownicy korpusu cywilnego. Po odczytaniu rozkazu i decyzji o zwolnieniu ze służby, Zastępca Komendanta w imieniu wszystkich strażaków i pracowników podziękował ogniomistrzowi Krzysztofowi Adamcowi za pełną trudu i poświęceń służbę. Wyraził jednocześnie nadzieję, że – mimo odejścia na emeryturę – ogniomistrz Krzysztof Adamiec zawsze pozostanie w szeregach Państwowej Straży Pożarnej służąc radą i doświadczeniem młodszym kolegom. Na zakończenie, bohater uroczystości został obdarowany okolicznościowymi upominkami, odebrał gratulacje od reszty załogi, po czym – zgodnie z tradycją – został wrzucony do zbiornika brezentowego napełnionego wodą.

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: mł. asp. Mariusz Woźniak KP PSP Pisz.