Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Pisz — Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Piszu.

4 maja 2019 roku o godzinie 11.00 na placu przed budynkiem Komendy, piscy strażacy rozpoczęli obchody Dnia Strażaka. 

W uroczystym apelu udział wzięli funkcjonariusze oraz pracownicy korpusu służby cywilnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się:

- Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu,

- bryg. Robert Fliciński – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,

- Mateusz Szkaradziński – asystent Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- Marek Wysocki – Wicestarosta Piski,

- przedstawiciele samorządów gminnych, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Piszu, który przywitał gości a następnie złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom Komendy Powiatowej a także druhom ochotnikom powiatu piskiego. Następnie życzenia złożył współorganizator uroczystości, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki.

 W tym dniu, jak co roku, wręczono odznaczenia i awanse.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

- Markowi Jastrzębskiemu

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznało medale następującym osobom:

Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:

- asp. Robertowi Szafrankowi,

- st. ogn. Krzysztofowi Puchalskiemu,

- st. ogn. Andrzejowi Ramotowskiemu

- mł. ogn. Piotrowi Kosakowskiemu

Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:

- Annie Szmit,

- mł. ogn. Grzegorzowi Nadolnemu,

- st. sekc. Michałowi Kręciewskiemu.

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:

- Krzysztofowi Mukosiejowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2019 r. nadał:

stopień aspiranta – mł. asp. Andrzejowi ŚLĄSKIEMU.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2019 roku nadał:

 stopień starszego ogniomistrza:

- ogn. Dariuszowi DUDZIE,

stopień ogniomistrza:

- mł. ogn. Łukaszowi GRĄDWALDOWI,

- mł. ogn. Pawłowi NIKLOWI,

stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Bartłomiejowi ŚWIĘCKIEMU,

stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Michałowi KRĘCIEWSKIEMU,

- sekc. Damianowi PODSIADOWI,

stopień sekcyjnego:

- st. str. Rafałowi PYŚKOWI.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu z dniem 4 maja 2019 roku nadał stopień starszego strażaka:

- str. Arturowi BANACHOWI,

- str. Kacprowi BORSOWI,

- str. Łukaszowi PIŁATOWI.

Po wręczeniu odznaczeń i awansów, odczytano list z życzeniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Życzenia do strażaków skierowali również Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, a także Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za trud, jaki strażacy wkładają podczas codziennej służby, życząc jednocześnie tylu bezpiecznych powrotów, co wyjazdów. Podziękowania za swoją pracę otrzymali też pracownicy korpusu służby cywilnej, którzy stanowią bardzo ważne ogniwo w schemacie organizacyjnym komendy, a bez których właściwe jej funkcjonowanie nie byłoby możliwe.

Po zakończeniu uroczystości Komendant Powiatowy zaprosił strażaków i zaproszonych gości na drobny poczęstunek.

 Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: mł. asp. Mariusz Woźniak KP PSP Pisz.