Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Przekazanie kart rabatowych PKN Orlen

Przekazanie kart rabatowych jednostkom OSP.

27 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu odbyło się przekazanie kart rabatowych na paliwo. Stało się to możliwe dzięki podpisanej umowie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim a Prezesem Zarządu PKN Orlen Danielem Obajtkiem. Mówi ona, że strażacy z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, uprawnieni do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, otrzymają rabat w wysokości 8 gr brutto/litr na stacjach PKN Orlen i Bliska. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. W powiecie piskim przekazano 154 karty rabatowe.

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, archiwum KW PSP w Olsztynie.