Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Ćwiczenia na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

W godzinach porannych 21 lutego 2017 r. strażacy doskonalili swoje umiejętności podczas prowadzenia akcji ratowniczej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

W ćwiczenia czynnie zaangażowani zostali nauczyciele, którzy informację o zauważonym pożarze w piwnicy natychmiast przekazali dyrektorowi szkoły. Zarządca zgodnie z wewnętrznymi procedurami po rozpoznaniu nakazał ewakuować zagrożone osoby i powiadomić straż pożarną o pożarze.

W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych strażacy sprawdzili dostępność do obiektu, sprawność sprzętu oraz skuteczność i mobilność służb w niesieniu pomocy zagrożonym nauczycielom i uczniom.

Scenariusz wymógł na strażakach rozwinięcie kilkunastu węży pożarniczych oraz sprawnego operowania prądami gaśniczymi celem ugaszenia pożaru powstałego w piwnicy. Ponadto zmuszeni byli do użycia wentylatorów oddymiających do oddymienia szkoły i sprzętu do ratownictwa medycznego.

Dowódcy poszczególnych odcinków bojowych wykazali się umiejętnością współpracy, organizacji i koordynacji działań, a także znajomością udzielenia pomocy medycznej.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz z jednostek OSP: Orzysza, Chmielewa i Góry.

 

/tekst, kpt. Józef Baranowski, fot. mł. kpt. Jerzy Zach /