Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Wybuch bomby w Kauflandzie - wspólne ćwiczenia strażaków i policjantów.

25 października 2016 r. w godzinach nocnych (22: 00) strażacy z JRG, ochotnicy z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Jednostki Wojskowej Bemowo Piskie, a także policjanci z powiatu piskiego sprawdzili swoje umiejętności podczas działań ratowniczych na terenie jednego z większych obiektów handlowych w Piszu. 

W ćwiczenia czynnie zaangażowani zostali pracownicy sklepu. Zgodnie z założonym scenariuszem podczas ataku nastąpił wybuchu ładunku chemicznego, w wyniku, czego doszło do powstania pożaru oraz silnego zadymienia uniemożliwiającego bezpieczną ewakuację osób zagrożonych.

Pamiętajmy, że podczas takich działań, zanim dojadą strażacy, pracownicy muszą zadbać o bezpieczną i sprawną ewakuację. I w tym przypadku nikt zawiódł!  Dzięki ciągłemu szkoleniu, pracownicy nieśli pomoc osobom potrzebującym zgodnie z przyjętymi procedurami, choć doskonale wiedzieli, że sytuacja była bardzo trudna. Nikt nie mógł przewidzieć skali zagrożenia po wybuchu ładunku. Mimo to przekazali kompletną informację służbom ratowniczym o występującym zagrożeniu, bardzo sprawnie opuścili strefę zagrożoną, ponadto wiedzieli, że dopiero po wyłączeniu prądu można użyć hydrantów wewnętrznych do gaszenia ognia. Taka postawa zasługuje na pochwałę.

Pierwsi przybyli strażacy przejęli dowodzenie od Pani kierownik sklepu. Nie wiedzieli, z czym tak naprawdę mają się zmierzyć. W takich przypadkach brakuje wiedzy na temat ilości osób kupujących, o występującym zagrożeniu (jedna czy więcej bomb typu chemicznego), topografii rozległego terenu obiektu z dużą ilością regałów. Dodatkowym utrudnieniem jest promieniowanie cieplne, wydzielające się podczas spalania występujących materiałów, a na dodatek panujący mrok, który utrudnia prowadzenie poszukiwań osób zagrożonych. Taki scenariusz skomplikował sytuację, a działania wymagały znacznego wysiłku strażaków, zaangażowania oraz wzajemnej współpracy, a nawet prowadzenia działań z narażeniem życia i zdrowia.

Nakazano monitorowanie strefy zagrożonej i wejścia do obiektu specjalistycznej grupy policji w celu odnalezienia ładunków wybuchowych. Po odnalezieniu ich, strażacy bezpiecznie mogli zająć się gaszeniem pożaru z jednoczesnym prowadzeniem poszukiwań kolejnych alejek i pomieszczeń obiektu.

Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie organizacji akcji ratowniczej na terenie obiektu wielkopowierzchniowego, utrwalenie wiedzy na temat prowadzenia działań ratowniczych podczas uwolnienia się substancji niebezpiecznej, organizacji łączności na potrzeby działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności dowodzenia i kierowania akcją ratowniczą podczas zdarzeń terrorystycznych, a także współdziałania z innymi służbami, tj. pracownikami sklepu i policją.

Ćwiczenia były trudne, a realny wybuch uwalniający substancję chemiczną, stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich, dlatego niezbędne są ćwiczenia aby jak najlepiej przygotować strażaków i służby do sprawnego reagowania na wszelkie zagrożenia. Mamy nadzieję, że umiejętności pracowników, a także sprawność występujących systemów zabezpieczających obiekt nigdy nie zostaną poddane próbie podczas realnego zagrożenia.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy JRG Pisz i OSP Hejdyk, Ruciane-Nida, Orzysz, Biała Piska, Drygały oraz Jednostki Wojskowej Bemowo Piskie.

 

/tekst, fot. kpt. Józef Baranowski/