Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Ćwiczenia na terenie rozlewni gazu w Piszu

29 września 2016 r. w piękne wrześniowe przedpołudnie strażacy z Pisza, Ełku oraz ochotnicy uczestniczący w szkoleniu dowódców jednostek OSP powiatu piskiego podjęli wspólną akcję ratowniczą podczas wycieku gazu do atmosfery.

W ćwiczeniach czynnie zaangażowani zostali pracownicy oraz kierowca cysterny przeładowujący gaz. Zgodnie z założonym scenariuszem podczas przeładunku gazu z podstawionej cysterny, jeden z pracowników rozlewni gazu uszkodził zawór rurociągu przesyłowego gazu ziemnego, w wyniku, czego doszło do wycieku tego gazu do atmosfery.

Unosząca się chmura gazu stawiała nie lada wyzwanie strażakom, którzy po zabezpieczeniu terenu akcji, rozpoczęli poszukiwanie czterech pracowników, o których zaginięciu poinformował dowódcę pracownik stacji gazu. Strażacy po znalezieniu osób poszkodowanych ewakuowali je do punktu medycznego, w którym udzielono pomocy medycznej. Z powodu wiatru kierujący ćwiczeniami wydał decyzję o ewakuowaniu osób z pobliskiego sklepu i budynków mieszkalnych. Dowodzący akcją nakazał monitorowanie strefy zagrożonej. Następnie specjalistyczna grupa strażaków ratownictwa chemicznego z Ełku, w ubraniach ochronnych zlokalizowała miejsce ulatniania się gazu i uszczelniła miejsce jego wycieku za pomocą opaski.

Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie organizacji akcji ratowniczej na terenie dystrybucji gazu, organizacji łączności na potrzeby działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności dowodzenia i kierowania akcją ratowniczą podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych, a także współdziałania z innymi służbami, tj. służbą pogotowia gazowego.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń w sali szkoleniowej komendy, zaproszeni specjaliści - Pan Robert Lesiński starszy mistrz RDG Ełk placówka w Piszu oraz Józef Laskowski specjalista ds. BHP i ppoż. bardzo szczegółowo omówili występujące budowle na terenie gazowni, systemy zabezpieczeń, a także wskazali możliwe zagrożenia. Za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę serdecznie dziękujemy.

Ćwiczenia nie były łatwe, a niekontrolowane uwolnienie gazu, zmusiłoby nas do prowadzenia prawdziwej bardzo trudnej akcji ratowniczo-gaśniczej. Mam nadzieję, że fachowość pracowników obsługujących stację, ich ogromna wiedza, doświadczenie i ciągłe czuwanie na sprawnością systemów zabezpieczeń zapewni spokojny sen mieszkańcom.

Ćwiczenia zorganizował i prowadził dowódca JRG kpt. Andrzej Paprota.

 /tekst, fot. kpt. Józef Baranowski/