Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Pisz — silne wiatry nad powiatem.

Powalone drzewa, przewrócona żaglówka, uszkodzony pojazd – piscy strażacy mieli pełne ręce roboty.

Trzydzieści cztery zdarzenia związane z przewróconymi drzewami oraz jeden wyjazd do przewróconej żaglówki na jeziorze Nidzkim, to efekt przejścia – rzadko spotykanego jak na tę porę roku – gwałtownego frontu atmosferycznego nad powiatem piskim 4 października br. Silny wiatr spowodował duże straty, łamiąc drzewa i uszkadzając linie energetyczne oraz pojazdy. Usuwanie skutków wichury trwa również w dniu dzisiejszym.

 Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: archiwum KP PSP Pisz.