Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

Pisz — wypadek na jeziorze Jegocin.

Wspólne ćwiczenia strażaków z Pisza i Mrągowa.

Ćwiczenie zostało przeprowadzone na jeziorze Jegocin. Celem ćwiczenia było przypomnienie i utrwalenie zasad ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. W działaniach brały udział zastępy z JRG Pisz oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG Mrągowo. Scenariusz ćwiczenia zakładał tonięcie trzech osób na jeziorze. Dwie z nich przez pewien okres czasu utrzymywały się na powierzchni wody, trzecia zaś wskutek utraty sił poszła na dno. Działania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym jednostki JRG z Pisza polegały na dotarciu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu do wody w suchym skafandrze ratowniczym zabezpieczonym linką oraz wydobycie na brzeg osób unoszących się na wodzie. Po wydobyciu, osobom poszkodowanym została udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc, po czym zostali przekazani dla Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM). Drugi zastęp z łodzi hybrydowej w tym czasie oznakował boją prawdopodobne miejsce utonięcia i oczekiwał na przybycie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG Mrągowo. Zastęp z Mrągowa zakotwiczył łódź w pobliżu miejsca wskazanego wcześniej i wprowadził do poszukiwań płetwonurka, który po kilku minutach odnalazł osobę poszkodowaną. Została ona podjęta z wody, udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano dla ZRM. W dalszej kolejności scenariusz zakładał wypadek nurkowy (zasłabnięcie nurka pod wodą), który miał na celu utrwalenie zasad postępowania przy tego rodzaju zdarzeniach.

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: kpt. Jakub Tutka KP PSP Mrągowo.